Hệ thống trường học Anh văn Hội Việt – Mỹ (VUS)

Các dự án của hệ thống trường Anh Văn Hội Việt Mỹ  được triển khai thiết kế trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2017. Mỗi năm các thiết kế sẽ được điều chỉnh và cập nhật.

THÔNG TIN DỰ ÁN

 • Dự án

  HỆ THỐNG ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ - VUS

 • Vị trí

  VIỆT NAM

 • Kích thước

 • Mô tả công trình

 • Hoàn thành

  Giai đoạn 2015 -2017.