Cafe Trung Nguyên, Q1

Hiện đây là quán Cà Phê có quy mộ đầu tư lớn nhất ở Sài Gòn, mà Zen A Studio có cơ hội được tham gia.

Ý tưởng là một tổng thể hài hòa hai giá trị cốt lõi:

1 Nguồn cảm hứng sáng tạo không giới hạn từ đội ngũ thiết kế ZEN A.

2 Tinh hoa kiến trúc Cung đình xa hoa tráng lệ của dân tộc Việt ta từ ngàn xưa.

Lưu ý: Sản phẩm thiết kế thuộc sở hữu độc quyền Công ty CP Đầu Tư Trung Nguyên. 

THÔNG TIN DỰ ÁN

 • Dự án

  Ý TƯỞNG THIẾT KẾ QUÁN CÀ PHÊ LỚN NHẤT SÀI GÒN

 • Vị trí

  12B, Đường Alexander De Rhodes

 • Kích thước

  4000 m2

 • Mô tả công trình

  Khác Biệt - Duy Nhất

 • Hoàn thành

  03-2018